Magdalena Mellin

1 (1)1 (2)1 (3)1 (4)1 (5)1 (6)1 (7)1 (8)1 (18)1 (19)1 (20)1 (22)1 (23)1 (24)1 (25)1 (29)1 (33)1 (34)1 (35)1 (36)1 (38)1 (39)1 (41)1 (46)1 (47)1 (54)1 (58)1 (64)1 (68)1 (71)1 (73)1 (83)1 (90)1 (91)

Architektura a zmysły

  Projekt site-specific, który został stworzony z myślą o budynku byłej jadalni wojskowej na terenie Garnizonu w Gdańsku Wrzeszczu I 2016

Główne tematy, wokół których poruszają się artyści to kwestie związane z tożsamością miejsca, jego funkcjami i historią lokalizacji. Zainicjowanie działań artystycznych w budynku ma na celu ożywienie zapomnianego i zdewastowanego pustostanu. Prace pokazywane na wystawie to przede wszystkim instalacje, które powstały z myślą o multisensorycznym odbiorze tej przestrzeni. Budynek jadalni jest dla nas punktem wyjścia
do badań relacji zachodzących pomiędzy zmysłami a architekturą.

Specyfika budynku wymaga surowej dyscypliny widzów. Jadalnia – obecnie pustostan – to miejsce, które ze względu na swoją długą historię wymaga specjalnych środków ostrożności. W związku z tym każdy, kto będzie chciał uczestniczyć w wystawie musi zapoznać się i zaakceptować warunki wejścia na jej teren (regulamin będzie dostępny przed wejściem do jadalni).

Artyści biorący udział: Maciej Bychowski, Aleksandra Ciapka, Jakub Danilewicz, Filip Ignatowicz, Magdalena Mellin, Agnieszka Piasecka, Małgorzata Sarnecka, Natalia Warwas -Błach

Kuratorki: Natalia Koralewska & Katarzyna Sobczak

Opieka merytoryczna: dr hab. Anna Królikiewicz